Доклад относно допълване на приоритети в общинския план за развитие на община Макреш 2014-2020 година

Прикачени файлове