Обява относно инвестиционно предложение за реконструкция, ремонт и възстановяване на манастир „Света троица“

църкви 1