Oрганизиране на кампания за разделно събиране на отпадъци

ОБЩИНА МАКРЕШ УВЕДОМЯВА

Всички жители на ОБЩИНАТА, че във връзка с организиране и кампании за разделно събиране на стари електроуреди, могат да предават своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на ул. Г. Бенковски 88 на 18 и 23 декември 2015 г. от 13.00 часа до 14.30 часа.