„Първа копка” за започване на строителството по проект: „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин”

20150330_10335620150330_10371120150330_104004Официалният старт на дейностите бе даден на 30.03.2015г. от Иван Каменов, кмет на Община Макреш. Гости бяха и представители на различни институции, имащи отношение към реализирането на обекта. Изпълнител е „Пътперфект“ АД, София. Общата стойност на ремонтите работи е 1577622 лв. без ДДС.

Общата дължина на улиците, предвидени за ремонт и връзките към тях е 2 563 м. Проектирането е в две насоки – улици без асфалтобетоново покритие с дължина 1863 м. Тротоарите се предвиждат да бъдат с бетонови плочи. Улици с асфалтобетоново покритие ще са с обща дължина 700 м. Това са улици, които са функциониращи и имат основно значение за социалния живот на селото. За тях се предвижда ремонт на пътната настилка и едно обновяване с асфалтобетонов пласт от 4см. Ще се подменят се старите бордюри, които са масово „пропаднали“. Тротоарните площи по регулация се усвояват, като покритието им е от бетонови тротоарни плочи. Предвидени са измествания на електрически стълбове, попадащи в пътното платно.

Проект „Реконструкция на улици в село Раковица, община Макреш, област Видин“ е финансиран чрез Договор №05/322/00724 от 22.11.2013 г. по мярка 322 -„Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013.