Обява прием документи

Blanka_proekt30.03.2015 г. стартира приемането на документи по проект « Нови възможности за грижа « по Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г.

Условия за участие на бенефициенти в Проекта :

Кандидати за ползване на услугата :

– хора с увреждания с ограничения или невъзможности за самообслужване

– хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

– самотноживеещи тежко болни лица

– семейства на деца с увреждания

           Лични асистенти – за лични асистенти ще бъдат наемани:

– безработни лица в трудоспособна възраст;

– трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване :

1.ТЕЛК в срок ;

2.Лична карта на заявителя

3.Лична карта на кандидата за личен асистент ;

  1. Попълнени заявления по образец

Документите ще се приемат всеки ден в Общинска администрация – Макреш от 08,00 до 15,00 часа

Краен срок за приемане на документите – 09.04.2015 година

НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ОКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ