ОБЯВА

ОбА Макреш,  уведомява гражданите на община Макреш, че хората с увредено зрение и трудности при придвижването могат да гласуват в секция 0525400006 Раковица пригодена за гласуване на хора с увреждания след подадено заявление на

тел. 094/600 356 или в кметствата и  кметските наместничества в общината до 17 часа на 23.05.2019г.

от Ръководството

 gfdjhydj