Контакти

  1. БАНКОВИ СМЕТКИ

5508

ТОКУДА БАНК АД Видин

РАЗПЛАЩАТЕЛНА:

IBAN :BG09CREX92603115813700

BIC:CREXBGSF

ПРИХОДНА:

IBAN: BG13CREX92608415813700  BIC:CREXBGSF

КОД ВИД ПЛАЩАНЕ:  / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/


 

За контакти с Общината:

Адрес:3850 с. Макреш, ул. Г. Бенковски 88
Телефон: 094 600356
obshtina@makresh.egov.bg

Кмет – Митко Антов – 0888754273; 096698807; 0884907266
kmet@makresh.egov.bg
Секретар – Ванюша Василева
E-mail: sekretar@makresh.egov.bg

Общински съвет

Телефони за контакт:0882948106; 093398805; 0888356416

predsedatel-obs.makresh@abv.bg

с. Раковица – 0884555991 и 093398812

с. Подгоре – 0884555990 и 093322300

с. Киреево – 0884555994 и 0933422236

с. Цар Шишманово – 0884555996 и 093398817

с. Толовица – 0884555997 и 093392364

с. Вълчек- 0884555993

Местни данъци и такси – 0879639007

Полиция – 0933922220

Отдел УСОГ – 0879639019

Дирекция „УТСД“ – 0889639434; 093398802
direktorUTSD@makresh.egov.bg

Гл. специалист „АПОН“ – 0888687787

Директор Дирекция „АОФД“ – 0889959549
direktorAOFD@makresh.egov.bg